Volwassenen

Volwassenen:

De groep volwassenen is bedoeld voor mensen met psychische of psychiatrische klachten of een Burn-out. Zij komen om structuur te krijgen voor hun dagritme en om lekker bezig te zijn op de zorgboerderij.

De activiteiten die we met onze deelnemers ondernemen zijn:

 • Meehelpen bij het onderhouden van de moestuin,
 • Verzorgen van de dieren.
 • Bewerken van hout.

Doordat de volwassenen zorg geven aan de dieren en de gewassen, leren de deelnemers om ook zelf zorg te geven in plaats van alleen zorg te ontvangen. De interactie tussen mens en dier werkt voor veel mensen positief en bevordert hun psychische welzijn. De deelnemers kunnen hierdoor een voldaan gevoel krijgen en dit draagt bij aan een positieve daginvulling. Doordat de deelnemers op de zorgboerderij komen krijgen ze meerder sociale contacten. Ook worden op deze manier de vaardigheden van de mensen geoefend, waarbij we uitgaan van de mogelijkheden van de deelnemers.

Senioren:
De groep senioren bestaat veelal uit mensen met dementie. Op Benaja wordt een zinvolle dagbesteding geboden met een duidelijke structuur. We bieden een veilige plek met een huiselijke sfeer waar afwisselende activiteiten aangeboden worden die te maken hebben met vrijetijdsbesteding.

De activiteiten die we met de senioren ondernemen zijn:

 • Dagelijkse activiteiten zoals vaat wassen, tafel dekken, was vouwen, etc.
 • Seizoensgebonden activiteiten
 • Creatieve activiteiten.

Het belangrijkste hiervan is dat de  activiteiten aansluiten bij de interesses en de mogelijkheden van de deelnemers.

De gezamenlijke activiteiten zoals:

 • de actualiteitsbespreking
 • de eet-/drinkmomenten, dragen bij aan het bevorderen van sociale contacten van de deelnemers.
 • Geheugentrainingen/gezamenlijk spel.

Dit omdat de deelnemers met beginnende en gevorderde dementie vaak een klein sociaal netwerk hebben. Er wordt ook aandacht besteed aan bewegingsactiviteiten, hierbij kunt u denken aan een gymactiviteit en een rondje wandelen op en rond de boerderij. Het belangrijkste is dat de senioren zich veilig voelen en kunnen genieten van de ontspannen sfeer op de zorgboerderij. Daarnaast werken we aan de gestelde doelen, waarbij we uitgaan van de mogelijkheden van de deelnemer. De doelen worden vastgelegd aan de hand van een indicatie en de wensen van de ouderen/partner in een persoonlijk zorgplan.

Doordat de deelnemer beperkt is in zijn dagelijkse functioneren en de problematiek op meerdere vlakken speelt, wordt er contact gehouden met andere zorgverleners die bij de deelnemers betrokken zijn. Dit doen we door middel van een MDO, doordat we weten wat er in de huiselijke situatie speelt, kunnen wij meer inspelen op de persoonlijke situatie van de deelnemer.

Openingstijden:
Benaja is geopend voor volwassenen en ouderen op:

 • Maandag van 09.15-16.00
 • Woensdag van 09.15-16.00
 • Vrijdag van 09.15-16.00
 • M.u.v. feestdagen