ouderen

De groep ouderen bestaat uit veelal mensen met dementie. Op Benaja wordt een zinvolle dagbesteding geboden met een duidelijke structuur. We bieden een veilige plek met een huiselijke sfeer waar afwisselende activiteiten aangeboden worden die te maken hebben met vrijetijdsbesteding. Dit zijn dagelijkse, seizoensgebonden en creatieve activiteiten, die aansluiten bij de interesses en de mogelijkheden van de deelnemers. De gezamenlijke activiteiten, zoals de actualiteitsbespreking en de eet-/drinkmomenten, dragen bij aan het bevorderen van sociale contacten van de deelnemers. Dit omdat de deelnemers met beginnende en gevorderde dementie vaak een klein sociaal netwerk hebben. Bij deelnemers met dementie worden er ook activiteiten aangeboden die te maken hebben met het stimuleren van de geheugenactiviteit. Er wordt ook aandacht besteed aan bewegingsactiviteiten, hierbij kunt u denken aan een gymactiviteit en een rondje wandelen op en rond de boerderij. Tijdens het verblijf op de zorgboerderij wordt de mantelzorger ontlast. Het belangrijkste is dat de ouderen zich veilig voelen en kunnen genieten van de ontspannen sfeer op de zorgboerderij. Daarnaast werken we aan de gestelde doelen, waarbij we uitgaan van de mogelijkheden van de deelnemer, die worden vastgelegd aan de hand van een indicatie en de wensen van de ouderen/partner in een persoonlijk zorgplan.

Doordat de deelnemer beperkt is in zijn dagelijkse functioneren en de problematiek op meerdere vlakken speelt, wordt er contact gehouden met andere zorgverleners die bij de deelnemers betrokken zijn. Dit doen we door middel van een MDO, doordat we weten wat er in de huiselijke situatie speelt, kunnen wij meer inspelen op de persoonlijke situatie van de deelnemer.

Begeleiding:
Dit alles binnen een kader met duidelijke grenzen en een team van vertrouwde en gecertificeerde begeleiding. Door de ruime begeleiding is er veel aandacht voor de individuele deelnemer.

Openingstijden:
Benaja is geopend voor volwassenen en ouderen op:

  • Maandag van 09.15-16.00
  • Woensdag van 09.15-16.00
  • Vrijdag van 09.15-16.00
  • M.u.v. feestdagen