Kinderen en jongeren

Welke kinderen komen er op de zorgboerderij:
De jeugd die op zaterdag onze zorgboerderij bezoekt, is een gemengde groep. Deze groep bestaat uit kinderen en jongeren met veelal een stoornis in het Autistische spectrum en of een lichamelijke/verstandelijke beperking.

Dagbesteding:
De dagbesteding op Benaja staat voor: structuur in een vertrouwde en veilige omgeving, waarin ontspanning, plezier en groeien centraal staan.
Wij starten de dag met het doorspreken van de planning, dit doen wij m.b.v. pictogrammen, om de activiteiten die op de planning staan, te verduidelijken.

Wij bieden een planning met gevarieerde activiteiten. In de ochtend beginnen we met o.a. een vertelrondje, “vrij” spelen, klusje, dierverzorging en stalverzorging. De ochtend is gericht op het stimuleren van samenwerken.
In de middag bieden we een planning met activiteiten waar de kinderen zelfstandig uit kunnen kiezen. Hierdoor kunnen we het maken van een zelfstandige keuze bevorderen. De gezamenlijke momenten staan vooral in het teken van het bevorderen van de sociale contacten.

Persoonlijk plan:
Het allerbelangrijkste is dat het kind of de jongere zich veilig en vertrouwd voelt op de boerderij. Daarnaast werken we aan de gestelde doelen die worden vastgelegd in een persoonlijk zorgplan. Dit zorgplan wordt opgesteld met instanties zoals: een Sociaal Team, betrokken zorgverleners, school, ouders, enz. Deze doelen worden structureel geëvalueerd met de betrokkenen.

Openingstijden:
Benaja is geopend voor jeugdzorg gedurende het jaar op:

 • Woensdag: 09.30 – 16.30
  • schoolvakanties regio midden aangepaste planning (zie kopje schoolvakanties voor verduidelijking)
 • Zaterdag: 09.30 –16.00
  • m.u.v.  de derde zaterdag van elke maand
  • zomervakantie regio midden
 • Schoolvakanties (regio midden):
  • tijdens schoolvakanties wordt er vakantieopvang geboden op de maandag, woensdag en zaterdag van 09.30-16.00 i.o. met de ouders.