Individuele Begeleiding

Voor de jongere doelgroep:

Benaja is van huis uit een zorgboerderij waar dagbesteding wordt geboden. Met individuele begeleiding bieden wij een aanvulling op, of vervanging van de begeleiding in een groep. Er wordt op ontspannen wijze ondersteuning geboden in de thuissituatie en bij het leren van algemene dagelijkse verrichtingen. Daarnaast wordt gewerkt aan zelfstandigheid om de cliënt voor te bereiden op een positie in de maatschappij. Hierbij gaan wij graag uit van de mogelijkheden en niet van de onmogelijkheden en hebben we oog voor een ieders persoonlijke omstandigheden.

Voor de volwassen doelgroep:

Benaja is van huis uit een zorgboerderij waar dagbesteding wordt geboden. Met individuele begeleiding bieden wij een aanvulling op of vervanging van de begeleiding in een groep om hiermee de thuissituatie te ontlasten. Wij bieden een recreatieve, maar zinvolle invulling van de dag waarbij aan de zelfstandigheid gewerkt wordt en zo de positie in de maatschappij wordt versterkt. Hierbij gaan wij graag uit van de mogelijkheden en niet van de onmogelijkheden en hebben we oog voor een ieders persoonlijke omstandigheden.